Congrats for Finland´s 106 years of Independence! Proud and Happy to be a Finn! Peace and Love for the Brighter Future!

SUOMI Oli unohtumaton kokemus saada olla vieraana Suomen itsenäisyyspäiväjuhlissa 6.12.2023 presidentinlinnassa. Suomi juhlisti 106-vuotispäiväänsä. Toivon meille kaikille suomalaisille valoisaa tulevaisuutta – se syntyy yhteistyöllä, vastuullisuudella ja välittämisellä. Unohtamatta korkealle kurottavia unelmia ja toisaalta sinnikästä asennetta arjen haasteissa. Ja onnea – sitä tarvitsee meistä jokainen!

SVENSKA Det var en oförglömlig upplevelse att vara gäst vid firandet av Finlands självständighetsdag den 6.12.2023 i Presidentens slott. Finland firade sitt 106-årsjubileum. Grattis! Jag önskar alla oss finländare en ljus framtid – en framtid som bygger på samarbete, ansvar och omtanke. Inte att förglömma, å ena sidan, drömmar som når högt och, å andra sidan, en ihärdig attityd inför vardagens utmaningar. Och lycka till – det är vad vi alla behöver!

ENGLISH It was an unforgettable experience to be a guest at the Finnish Independence Day celebrations on 6.12.2023 at the Presidential Palace. Finland celebrated its 106th anniversary. I wish all of us Finns a bright future – a future built on cooperation, responsibility and caring. Not forgetting, on the one hand, dreams that reach high and, on the other, a persistent attitude in the face of everyday challenges. And good luck – that’s what we all need!